Berghs hjälper Indivd att skapa en ny och modern varumärkesidentitet

Indivd har tagit hjälp av de duktiga eleverna på Berghs School of Communication för att vässa företagets varumärke. Tillsammans har en helt ny varumärkesidentitet skapats med betoning på balans.

I Berghs tvååriga designutbildning ingår ett verklighetsförankrat identitetsprojekt, där studenterna under 2020 skarpt hjälpte två företag med sina identitetsbyggen. Ett av dessa var Indivd.

– Syftet är att studenterna ska ställas inför riktiga kunders verkliga prövningar och utmaningar. När vi letar skarpa projekt så försöker vi hitta företag med spännande utmaningar, där designen verkligen kan göra skillnad. Indivds verksamhet ligger långt bort från de flesta människors kunskapsdjup och sådana projekt är alltid roligare, mer intressanta och utvecklande för studenterna. Här finns den utmanande komplexiteten med att nå ut både till B2B och slutkonsumenterna, säger Erik Leonsson, kursansvarig på Berghs.

Strategiskt viktigt vägval

– Betydelsen av identitetsdesign har under senaste decenniet växlat upp från att tidigare handlat om logotyp-hantverk och att hitta ett unikt uttryck till att bli en allt mer strategisk och affärskritisk varumärkesprocess, som inkluderar hela företaget, säger Erik Leonsson.

I Berghs identitetsprojekt ingår täta kontakter med de utvalda företagen och arbetat inleds med skapandet av en strategi, innan arbetet sedan påbörjas med kreativt koncept för att slutligen avslutas med designfasen.

Fem arbetslag med tre studenter vardera fokuserade på Indivd.  

– Det som var intressant med Indivd var att arbetslagen snabbt kom fram till ett strategiskt vägval med två dörrar, antingen en mänskligare strategi som fokuserar på kundernas kunder eller också ett mer effektivitetsfokuserat vägval, som riktar in sig mot B2B, säger Erik Leonsson.

Några av arbetslagen valde dörren mot kundernas kunder. 

– De bedömde att det var av stor vikt att vinna slutkundernas förtroende och hjärtan. 

Om inte opinionen tar emot konceptet, så kommer inte heller retail våga ta de första stegen. Det handlar om att bidra till en beteende- och opinionsförändring i syfte att göra konceptet med anonymiserade kamerainsikter legitimt, att få människor att förstå att satsningarna inte hotar deras integritet och att detta görs för att optimera deras kundupplevelser och kundresor i butikerna, säger Erik Leonsson.

En modern identitet

Kursen är komprimerad, där tiden för designmomentet är mycket kort.

– En hel del kompletterande arbete återstår därför att göra efteråt. Det viktigast är att de deltagande företagen kan se potentialen, säger Anders Örtegren, likaså kursansvarig på Berghs. 

Av de fem förslag som presenterades, så valde Indivd i samråd med många externa designers det som hade tydligast fokus på balans.

–  Det fanns otroligt mycket spännande i alla förslag, men i slutändan var det ändå ett bra val som Indivd gjorde, där tonalitet och den kreativa känslan sitter ihop och som stödjer Indivd i arbetet med att skapa en tydlig, kommunikativ och modern identitet, säger Anders Örtegren och avslutar:

– Det här arbetet blir bättre om kunden är lyhörd, lyssnar till argumenten och bidrar med konstruktiv respons. Här har nog Indivd varit den bästa kund vi hittills haft förmånen att samarbeta med. Projektet har varit givande och utvecklat både oss lärare och våra studenter. 

Indivd skapar en mänsklig balans mellan teknik och människa

Indivds nya visuella identitet består inte bara av en logotyp, utan av ett helt designsystem med olika element, som alla bidrar till att skapa ett visuellt språk och ett sammanhängande och tydligt uttryck.

– I vårt förslag valde vi att försöka fokusera på människan. Vi har gjort mycket research för att bättre förstå hur enskilda människor rent generellt känner för AI. Vi har förstått att de flesta har svårt att begripa vad AI är och hur det faktiskt redan idag påverkar våra liv. Vi har därför velat bygga en bro genom att försöka skapa ett designspråk som gör tekniken mer greppbar och relaterbar, säger Lina Hägg, som tillsammans med Moa Lander och Mathilda Boalawong, ingick i den arbetsgrupp från Berghs School of Communication, som tagit fram det vinnande balanskonceptet.

– Indivd skapar en mänsklig balans mellan olika företeelser, som AI och människa, datainsamling och integritet, e-handel och fysisk handel. Balans är en viktig utgångspunkt och förutsättning för framtiden, säger de och avslutar: 

– När debatten om datainsamling läggs på hyllan och obalansen mellan e-handel och fysisk handel utjämnats kommer det ändå alltid att vara kärnan i Indivd att aldrig glömma människorna bakom all data. Datautveckling fortsätter att växa i hög hastighet och balans kommer alltid att vara nödvändigt oavsett vilken tid vi lever i. Balans är ett ord som alla förstår och känslomässigt kan relatera till i en bransch som växer snabbt och ständigt utvecklas. 

Balans = Indivd

Indivds nya logotyp är företagets starkaste visuella bärare av varumärket. Den kommer att användas i tre primära färger – orange, svart och benvit. Färgen orange står för balans.

Indivds nya visuella identitet består inte bara av en logotyp, utan av ett helt designsystem med olika element, som alla bidrar till att skapa ett visuellt språk och ett sammanhängande och tydligt uttryck.

Indivd skapar en mänsklig balans mellan olika företeelser, som AI och människa, datainsamling och integritet, e-handel och fysisk handel. Balans är en viktig utgångspunkt och förutsättning för framtiden,

Balans är ett ord som alla förstår och känslomässigt kan relatera till i en bransch som växer snabbt och ständigt utvecklas. 

Andreas Hjorth, ansvarig för Indivds UX-design, avslutar: 

– Balans är ett bra sammanfattande begrepp för det Indivd står för. För rätt balans krävs en avvägd tyngdpunkt. Nyckeln är att finna en balans mellan det som inspirerar och det som oroar. För en teknologisk harmoni i ett datadrivet samhälle krävs dessutom en juridisk balans med en knivskarp etisk samhällelig kontroll över såväl personlig integritet som datasäkerhet.