Indivds första testpilot väcker stora förhoppningar

– Med Indivd X kan vi få tillgång till ett verktyg, som gör det möjligt för oss och våra kunder att jobba mer experimentellt och interaktivt, där vi hela tiden kan pröva och testa olika lösningar för att se vilka utfall de får. Vår förhoppning är att kunna utveckla effektivare butikskoncept, som förbättrar kundresan och på ett bättre sätt svarar mot kundernas framtida behov, säger Håkan Eriksson, VD för inredningsföretaget Pelly Butiksinredningar och engagerad i Indivds första testpilot hos Best of Brands i Sickla.

Pelly Butiksinredningar, som har gamla anor sedan 1939, erbjuder både kundunika och standardiserade butikslösningar för nya och befintliga etableringar och arbetar med hela kedjan från idé till färdig butik. Företaget har sitt huvudkontor med utställning och lager i Falkenberg, men har även verksamhet utanför Oslo i Norge.

– Vi hjälper butikerna att utveckla sina koncept i en starkt föränderlig marknad och har också fokus på att upptäcka ny teknik, som på ett positivt sätt kompletterar vårt erbjudande, säger Håkan Eriksso och fortsätter: 

– Vi upplever dock ibland att utbudet är begränsat av nya retail-innovationer, som på riktigt driver förändring av den fysiska butiken. Det testas många lösningar med cool teknik, men hittills har vi hittat ganska få lösningar, som har bäring på och klarar av att lyfta den fysiska butikens traditionella nyckeltal. säger Håkan Eriksson. 

Då klickade det

Men när Pelly Butiksinredningar upptäckte Indivd i samband med Datainspektionens godkännande av användningen av Indivds teknik, så klickade det. Och eftersom Pelly Butiksinredningar och Best of Brands har samma ägare, så blev det naturligt att introducera Indivd för Best of Brands med syfte att skapa Indivds första testpilot i Best of Brands butikslokaler i Sickla i Stockholm.  

Avgörande för piloten var dock Datainspektionens godkännande.

– Vi söker kontinuerligt efter verktyg som bidrar till att utveckla våra kunders affärer. Men när det gäller användningen av befintliga kameror, så har vi liksom handeln i övrigt hittills valt att vara försiktiga och restriktiva för att inte bryta mot GDPR, säger Håkan Eriksson. 

Indivds lagliga lösning blev därför något av en trigger. 

– Vi har arbetat med ny teknik sedan en tid tillbaka, men hittills har ingen lösning lyckats erbjuda den detaljnivå som Indivds teknik möjliggör och det tycker vi är mycket intressant. Med Indivd X kan vi få tillgång till ett verktyg, som gör det möjligt för oss och våra kunder att jobba mer experimentellt och interaktivt, där vi hela tiden kan pröva och testa olika lösningar för att se vilka utfall de får i syfte att förbättra kundresan. Vi kan här ganska omgående få svaren via insikter, vilket ger oss möjlighet att skapa bra underlag för förändring och utveckling.

Bidrar till bättre kundresor

Förhoppningarna är stora:

– Indivd-X kan ge oss ytterligare insikter om besökarnas beteenden och rörelsemönster utan att göra våld på deras integritet. Förhoppningsvis kommer den här testpiloten att leda till att vi kan utveckla effektivare butikskoncept, som på ett bättre sätt svarar mot kundernas behov och därmed förbättrar kundresan. Vi ser också spännande möjligheter genom att koppla ihop den fysiska butiken med butiken online och hitta tydliga synergier. Vi vill att testpiloten ska hjälpa oss att tänka annorlunda och bättre förstå konsumenternas behov när vi utformar framtidens mer relevanta butiker, slutar Håkan Eriksson.